Yavrunun en araştırmacı çevreye en duyarlı olduğu zaman dilimi ilk 6 aylık süreç içerisindedir. Bu dönem ne kadar etkin ve verimli değerlendirilirse, gelecekte oluşabilecek davranışsal sorunların önüne geçilmiş olunacaktır. Yavru dişleri kaşınmaya başladığından itibaren, kemirme ve ısırma refleksini kazanmaya başlayacaktır. Yalnız bu zamanla obsesyon haline gelecek köklü bir alışkanlık yapabilir. Puppy  Eğitim Programı genel bir eğitim ve ağır sosyalizasyon sürecini ifade eder. Bu eğitim periyodu sadece köpek ile çalışılmaz. Eğitim sonunda köpek sahibi de çok donanımlı hale gelecektir.

  • Yavrunun dış dünya ile tanışması
  • Kutu (Box) alıştırması
  • Irkına bağlı olarak oluşabilecek agrasyonları pasifize etme
  • Beden dilinizin nasıl olması gerektiği
  • Beslenme, bakım ve ırksal detaylı bilgi aktarımı.
Bize Ulaşın